Det er pakkedistributøren Schenker som står bak klagen til ESA. Samtidig har selskapet tatt ut søksmål mot Posten med krav om en erstatning på 460 millioner kroner.- Med renter utgjør kravet nå over 500 millioner kroner, sier Schenkers advokat Jon Midthjell til NTB. Han mener beslutningen i ESA vil være helt avgjørende for søksmålet.- Posten Norge kan ikke anke avgjørelsen inn for noen norsk domstol, ikke engang Høyesterett. Boten er bindende for norsk rettsvesen, sier Midthjell.Han bekrefter imidlertid at Posten kan anke saken inn for EFTA-domstolen i Luxembourg. Behandlingen her vil maksimalt ta ett år, og i mellomtiden vil saksforberedelsene gå sin gang ved Oslo tingrett.Midthjell mener avgjørelsen i ESA har brakt Schenker et langt skritt nærmere en avgjørelse i erstatningssaken.