Etter åtte års gransking slår EFTAs kontrollorgan nå fast at Posten i kraft av sin dominerende stilling har misbrukt sin markedsmakt og dermed brutt artikkel 54 i EØS-avtalen.Saken er den største konkurransesaken ESA har behandlet, og det er første gang noensinne overvåkingsorganet ESA ilegger en bot. Posten har nå en frist på to måneder dersom den vil anke saken til EFTA-domstolen.Det er kravet om eksklusivitet i avtalene med norske butikkjeder ESA har reagert på. Avtalen var virksom i perioden 2000 til 2006, da kravet til eksklusivitet ble opphevet.Uten disse avtalene om eksklusivitet kunne de konkurrerende selskapene ha sørget for økt konkurranse og lavere priser i markedet, ifølge direktør Per Andreas Bjørgan i ESAs konkurranse- og statsstøtteavdeling.- Vi mener dette har begrenset konkurransen i dette markedet det over en periode på nesten seks år, sier Bjørgan til NTB.