Reformen skal bidra til å kutte statsgjelden og få ned pensjonsutgiftene.Frankrike flytter pensjonsalderen fra 60 til 62 innen 2018 hvis lovforslaget godkjennes når det skal opp til nasjonalforsamlingen til høsten. Dette vil øke opptjeningsperioden som kreves for å få full pensjon.Fagforeninger har sverget på at de skal kjempe mot forslaget og sammenkaller til en nasjonal streik og demonstrasjoner tidlig i september når lovforslaget skal opp til avstemning i nasjonalforsamlingen.