Selskapet SWAY har fått konsesjon til å bygge det som regnes som verdens største vindmølle.Norsk ornitologisk forening og Norges miljøvernforbund har kjempet mot prosjektet. De mener vindmølla på 10 MW ville utgjøre en fare for fuglelivet. Departementets vurdering er at vindmølla ikke vil skade fuglelivet.Bakgrunnen for søknaden er å få testet og kvalifisert en vindturbin med meget stor installert effekt. Turbinen regnes for å være verdens største.Enova har tidligere tildelt 137 millioner kroner i støtte til selskapet for å utvikle vindturbinen. Den skal først testes ut på land, men målet er å ta teknologien til havs.