Hattfjelldal kommune i Nordland gikk på store tap i den såkalte Terra-saken og har per i dag har en samlet gjeld på 90 millioner kroner. På bakgrunn av dette fikk kommunen onsdag bevilget 5 millioner kroner ekstra i skjønnsmidler fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD).- Kommunen har vist at den tar ansvar, og pengene er gitt for å hjelpe på de økonomiske utfordringene som har oppstått i en svært krevende situasjon, sier statssekretær Hege Solbakken (Sp).
- Har kuttet til beinetKan komme mer
Ordfører Asgeir Almås er glad for ekstrabevilgningen fra departementet, men sier at det ikke er nok.- Vi hadde budsjettert med et langt større tilskudd, sier Almås til NRK.Han mener det er umulig for kommunen å betale ned gjelden og samtidig sørge for et forsvarlig tilbud til innbyggerne.Ifølge Almås har Hattfjelldal allerede kuttet så mye i tilbudet sitt at ytterligere kutt vil være uforsvarlig.- Vi har allerede avviklet seniortiltakene våre, stengt svømmehallen, redusert stillinger og kuttet en skolerute. Kutt i skoler og sykehjemsplasser er uaktuelt, slår han fast.For å kunne tilbakebetale gjelden innen en tiårsperiode er Hattfjelldal kommune nødt til å gå med 9 millioner i overskudd de neste ti årene.Det er fylkesmannen i Nordland som har anbefalt departementet å gi Hattfjelldal et tilskudd på 5 millioner, men instansen utelukker ikke at det kan komme flere bevilgninger i løpet av året.- Hvis Hattfjelldal mener at dette ikke er nok til å kunne betjene gjelden, vil ytterligere bevilgninger bli vurdert i neste runde, sier seniorrådgiver Jan Myrvang ved Fylkesmannens kontor.Hattfjelldal har tidligere mottatt 8 millioner i ekstraordinære skjønnsmidler fra staten. Andre Terra-kommuner som har mottatt ekstrabevilgninger er Vik og Bremanger i Sogn og Fjordane, i tillegg til Narvik i Nordland.