Opprinnelig hadde regjeringen en målsetting om å redusere statsunderskuddet for de seks første månedene i 2010 med 39,5 prosent, men når de endelige tallene foreligger, viser det seg at reduksjonen i underskuddet er større enn antatt.I første halvdel av 2009 var statsunderskuddet på 17,87 milliarder euro, rundt 141 milliarder kroner, mot 9,65 milliarder euro, rundt 75 milliarder kroner, i samme periode i år.I forrige uke ble det klart at budsjettunderskuddet fra januar til og med juni var kuttet med 42 prosent.