Produsentprisindeksen (PPI) økte med 2,3 prosent fra mai til juni, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).Økningen skyldes i hovedsak høyere priser på råolje og naturgass. Prisene innenfor olje- og gassutvinning steg med 5 prosent, mens snittprisen på råolje økte med cirka 1,4 prosent i løpet av måneden.Elektrisitetsprisene falt med 1,9 prosent i perioden, og bidro til å dempe PPI-veksten.I motsetning til olje og gass, var industrien preget av mer moderate prisendringer. For industrinæringene totalt var indeksen uendret fra mai til juni.Kun to av industrinæringene, kjemisk og farmasøytisk industri og papir og papirvareindustri, hadde prisoppgang i juni. De hadde en prisstigning på henholdsvis 1,2 og 2,2 prosent.