Eksportprisen for fersk laks var i uke 27 på 40,07 kroner per kilo, og det ble eksportert 11.817 tonn, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).I uken før ble det eksportert 12.245 tonn fersk laks, til en snittpris på 39,09 kroner per kilo.Eksporten av frossen laks steg i forrige uke fra 653 til 905 tonn, og prisen steg fra 42,61 til 44,61 kroner kiloen.