ØMU-landene hadde et sesongjustert handelsunderskudd på 3,0 milliarder euro i mai 2010, opplyses det i en melding.Handelsbalansen for måned før ble revidert til 0,1 milliarder euroDet var på forhånd ventet et overskudd på 0,8 milliarder euro.Ujustert var handelsbalansen minus 3,4 milliarder euro, mot reviderte 0,3 milliarder forrige måned.Den var på forhånd ventet å ende på minus 0,5 milliarder.