Natt til onsdag 16. september i fjor mistet mannen kontrollen over bilen i Bergen sentrum. Ferden endte på trappen til politihuset i Allehelgens gate.I dommen fra Bergen tingrett kommer det fram at mannen hadde rundt én i promille da ulykken skjedde, skriver BA.no.Sjåføren ble dømt til 18 dagers betinget fengsel og til å betale en bot på 7.000 kroner. Ifølge regelverket skulle han også ha mistet lappen i minimum 20 måneder. Retten mente imidlertid at fordi saken nådde avisene kunne en forsvare å gi en noe lavere straff. Han må derfor kun klare seg uten lappen i 15 måneder.« ... den belastning medieomtalen av saken har vært for siktede må ansees å utgjøre en slik spesiell grunn som kan begrunne kortere tapstid enn minstetiden», skriver retten i sin begrunnelse for straffen.