Nettoeksporten var 41 gigawattimer. Én gigawattime er det samme som én million kilowattimer. Den største produksjonsøkningen hadde Nord-Norge.Det innenlandske kraftforbruket i Norge gikk ned, men produksjonen gikk likevel opp den siste uka. Årsaken er redusert produksjon av kjernekraft i Sverige og arbeid på en viktig overføringslinje mellom Finland og Russland, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). I tillegg ble det varslet våtere vær i Norge.Prisen på strøm holdt seg uendret i uka som gikk, med en gjennomsnittspris på 38,8 øre per kilowattime i de tre sørligste elspotområdene og marginalt høyere i Midt- og Nord-Norge. Også denne uka holder strømprisen seg stabil, og det er bare små forskjeller mellom prisområdene, ifølge kraftbørsen Nord Pool.For kraftprodusentene er bekymringen at magasinfyllingen fortsatt ligger lavt, hele 16,3 prosentenheter under normalnivået og 7,3 prosentenheter under fjorårets nivå på samme tidspunkt.