Trapper opp sykehusstreiken ytterligere

Enda flere ambulansearbeidere går tirsdag ut i streik når YS Spekter tar ut ytterligere 191 medlemmer i Oslo, Trondheim, Førde, Bergen, Tromsø, Bodø og Harstad.

Foto: Scanpix
Næringsliv
Det har gjennom helgen ikke vært noen kontakt mellom forhandlerne i arbeidstakerorganisasjonen YS Spekter og arbeidsgiverforeningen Spekter. Dermed tas ytterligere 191 medlemmer, hvorav 22 ambulansearbeidere i Oslo, ut i streik.Arbeidstakerne har anklaget Oslo universitetssykehus og andre sykehus i landet for streikebryteri.- Det er mange eksempler på at sykehusene opptrer uforsvarlig. Blant annet har en av lederne i Førde gått fire døgn i strekk på hvilende ambulansevakt. Vi mener det i slike tilfeller ikke er streiken i seg selv som medfører fare for liv og helse, men sykehusenes håndtering av den, sier forhandlingsleder Erik Kollerud til NTB.Nordlandssykehuset i Bodø rammes i denne runden, med 51 streikende. I tillegg tas ytterligere personell ved sykehusene i Trondheim, Førde, Bergen, Tromsø og Harstad ut.Streiken startet 29. juni, og fra tirsdag vil om lag 540 sykehusansatte være i streik. Striden har handlet blant annet om såkalt likelønn og et krav fra YS om at «kompetanse skal lønne seg». Motparten har hevdet at arbeidstakerne har urealistiske krav.