Ifølge Brønnøysundregistrene ble det åpnet konkurs i følgende selskaper torsdag:
Østfold:
 • FB BYGGSERVICE ASFB BYGGSERVICE AS
Akershus:
 • JOKER TRANSPORT ASJOKER TRANSPORT AS
Oslo:
 • 4 YOU 2 AS4 YOU 2 AS
 • QBIC INTERNATIONAL ASQBIC INTERNATIONAL AS
Vestfold:
 • ABC MALERSERVICE LTDABC MALERSERVICE LTD
Vest-Agder:
 • ELLE-MELLE ASELLE-MELLE AS
 • GYLNE HJØRNET ASGYLNE HJØRNET AS
Møre og Romsdal:
 • ØRSTA BRYGGE ASØRSTA BRYGGE AS
Nordland:
 • SOLFUGLEN ASSOLFUGLEN AS
Troms:
  SKJERVØY DIESEL ASSKJERVØY DIESEL AS
konkursoversikten
Itillegg ble det åpnet to personlige konkurser. Her finner du