DnB NOR: Ledigheten vil stige

DnB NOR Markets tror ledigheten vil være stabil det neste året. Etter det venter de flere arbeidsledige.

En arbeidsledig mann på jakt etter ny jobb - Foto: AP
Næringsliv

DnB NOR Markets mener det har vært sprikende signaler fra arbeidsmarkedet den siste tiden, men tror arbeidsledigheten vil stige iløpet av to neste årene, ifølge deres ferske rapport "Økonomiske utsikter nummer 3".Meglerhuset påpeker at ledigheten har vært stabil det siste halvåret, og venter at det vil holde seg slik også de kommende tolv månedene."Bedriftene valgte i uvanlig stor grad å holde på en del av arbeidskraften gjennom den kraftige konjunkturnedgangen, og har derfor mindre behov for å ansette flere når produksjonen øker igjen. Samtidig vil flere returnere til arbeidsstyrken etter en pause i de vanskelige tidene. Særlig gjelder dette spesielt fleksible grupper som studenter og arbeidsinnvandrere. Dermed vil antall arbeidledige stige, og vi venter at ledigheten når en topp på 4,1 prosent av arbeidsstyrken i løpet av 2012", heter det i rapporten.Nedgang i sommerAntall ledige, inkludert personer på tiltak, lå fra oktober i fjor til april i år på cirka 93.000 personer. I juli falt antall ledige til 89.000 personer, noe som tilsvarer 3,4 prosent av arbeidsstyrken."Ledigheten registert ved arbeidskontorene har gått ned i sommer (...). Noe av dette skyldes at mange som har vært permitterte i bygg og anlegg og industrien har kommet tilbake på jobb", skriver meglerhuset.De påpeker at det allikevel er få tegn til en vesentlig oppgang i ledige stillinger."Antall ledige som har vært arbeidssøkere i mellom ett og to år har fordoblet seg det siste året. Flere enn tidligere jobber ufrivillig deltid. Disse tegnene på et fortsatt svakt arbeidsmarked er mer i tråd med utviklingen vi ser i AKU-ledigheten. Denne stiger fortsatt, og har i sommer nådd et nivå på 94.000 personer, tilsvarende 3,6 prosent av arbeidsstyrken", skriver meglerhuset.

Nyheter
Næringsliv