Torghatten Nord AS signerte i dag kontrakt med Statens Vegvesen på fergetrafikken over Vestfjorden. Dermed skal selskapet bygge fire nye gassferger som skal være i trafikk i sambandene Bodø - Værøy - Røst - Moskenes og Lødingen - Bognes i 2013.Det fremgår av en melding.Kontrakten er med en verdi på nesten 1,4 milliarder kroner og en totalomsetning på vel 2 milliarder kroner den største fergekontrakten hittil, og er inngått etter en anbudskonkurranse med tre tilbydere.Kontrakten har enlengde på 10 år med oppstart i 2013, og forutsetter fire gassferger og to ordinære dieselferger samt reserveferge.