Norske festivaler er blitt storindustri, og ifølge paraplyorganisasjonen Norske Festivaler er det voksende summer som legges igjen både i og utenfor partyteltene, skriver Finansavisen mandag.- En vanlig tommelfingerregel er at festivalens egne tall kan ganges med tre for å måle de økonomiske ringvirkningene for lokalsamfunnet, sier Solveig Rønningen i Norske Festivaler til avisen.Tilsammen omsatte organisasjonens medlemmer for 348 millioner kroner i fjor, tilsvarende et snitt på fem millioner kroner. Ganges det med landets 800 festivaler får man en samlet omsetning på cirka fire milliarder kroner.- Det er fortsatt mange ildsjeler, men det går i retning av mer kvalitativt, administrativt arbeid og høyere grad av profesjonalisering. Vi har ikke fått regnskapene for 2010 ennå, men jeg regner med og håper at det har gått godt for de fleste festivalene i Norge. Festivalsjefene er blitt mer nøkterne samtidig som kunnskapen øker for hvert år, sier Rønningen.