Funn for Nordic Mining

Nordic Mining melder om positive resultater fra pågående litiumundersøkelser i Finland

Shalegass legger seg i steinlag, og sprenges ut - Foto: Questerre
Næringsliv

Nordic Mining melder om positive resultater fra pågående litiumundersøkelser i Finland, det melder TDN Finans.- Det pågående arbeidet er lovende og bekrefter det vi har "visst" i flere år, men ikke har hatt tilstrekkelige tekniske beviser for, nemlig at Østerbotten-provinsen høyst sannsynlig inneholder store tilleggsressurser av litium, kommenterer Kelibers daglige leder Olle Sirén.Nordic Minings datterselskap, Keliber Oy, har gjennomført et utforskningsprogram i feltsesongen juni-august. Programmet tar sikte på å undersøke kjente og nye forekomster av spodumen pegmatitt ved å kartlegge blokkstein og andre spodumen pegmatitt indikasjoner i områder der selskapet har rettigheter.Omlag 500 blokkstein har blitt rapportert, kartlagt og digitalt fotografert. Omkring 100 borekaksprøver har blitt samlet for analyse. Flere av blokksteinene er større enn en kubikkmeter og indikerer at det finnes pegmatittårer av signifikant tykkelse i området.- Vi er styrket i synet på at det pågående arbeidet vil føre til en økning i Kelibers ressursbase, og dermed vesentlig forbedre utsiktene for prosjektet.

Nyheter
Børs