Samlet bruttogjeld var opp 2,3 prosent på årsbasis ved utgangen av mai, mot en oppgang på 1,6 prosent i april, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).I fastlands-Norge var det en oppgang på 3,0 prosent.Den innenlandske bruttogjelden (K2) var opp 4,0 prosent i mai.Ifølge meldingern kom ppgangen fra både innenlandske og utenlandske kredittkilder.