Hydro skriver i en børsmelding tirsdag at Qatalum-verket i Qatar har måttet stanse metallproduksjonen som følge av et kraftutfall klokken 04.40 mandag 9. august.- Kraften var ute i nær fem timer, noe som førte til et betydelig fall i temperaturen i elektrolysecellene og at prosessen måtte stanses. Hendelsen forårsaket ingen personskader eller kjente ukontrollerte utslipp, skriver selskapet.Hydro legger til at årsaken til kraftutfallet tirsdag morgen ikke var klartlagt.- Utfallet rammet både forbindelsen til det nasjonale kraftnettet i Qatar og Qatalums eget kraftverk. Selv om kraftforsyningen ble gjenopprettet, var elektrolytten i de fleste av de 444 berørte cellene så sterkt avkjølt at den størknet, og disse cellene må forberedes for oppstart. De gjenværende 260 cellene vil bli startet opp som opprinnelig planlagt, heter det videre.Qatalum skulle etter planen oppnå full produksjon innen utgangen av 2010, men dette vil ifølge Hydro nå bli forsinket. Qatalum forbereder en revidert oppstartplan.Qatalum vil i samarbeid med relevante myndigheter i Qatar foreta en granskning av årsaken til hendelsen.