Telenor kjøpte torsdag tilbake 1.019.000 egne aksjer til snittkurs 93,39 kroner pe aksje. Ny beholdning er 9.576.166 egne aksjer. Posten kostet dermed 95 millioner kroner.Totalt ble det omsatt 9,5 millioner Telenor-aksjer torsdag.Inmeta ASA kjøpet 5.000 egne aksjer til en gjennomsnittskurs på 4,10 kroner per aksje. Ny beholdning er 1.007.525 aksjer, tilsvarende 1,55 prosent.