Tysk eksport steg 3,85 prosent på månedsbasis i juni, viser tall fra tyske myndigheter mandag morgen. Importen steg med 1,9 prosent. Forventningene lå ifølge Reuters på 1,0 prosent vekst i eksporten, og 2,0 prosent fall i importen.Overskuddet på handelsbalansen ble dermed 14,1 milliarder euro, noe som er godt over forventede 12 milliarder euro,.