Tall fra Statistisk Sentralbyrå(SSB) viser at den sesongjusterte varekonsumindeksen var ned 2,2 prosent i juni på månedsbasis, mens den ujusterte indeksen viser oppgang på 5,3 prosent. Forrige måned var den sesongjusterte volumindeks opp 1,1 prosent.SSB melder om at foreløpig tall for detaljomsetningen viser at den sesongjusterte volumindeksen for detaljhandel eksklusive motorkjøretøyer falt 0,3 prosent på månedsbasis i juni 2010.Detaljhandel eksklusive motorkjøretøy og bensin sank med 0,1% i mai-juni.Konsumprisindeksen i Sverige var ned 0,3 prosent på månedsbasis i juli, ifølge tall fra Statistiska Centralbyrån. På årsbasis var prisene opp 1,1 prosent. skriver TDN Finans.På forhånd var det ventet at konsumprisindeksen ville falle 0,2 prosent på månedsbasis, mens prisene på årsbasis var ventet opp 1,2 prosent, ifølge estimater innhentet av SME Direkt.