Nye tall fra Statistisk Sentralbyrå(SSB) viser at eksportprisen på laks stiger i uke 31. Prisen på fersk oppdrettslaks lå på 38,85 kroner pr kilo i uke 31 i forhold til 38,49 kroner pr kilo uken før, det melder TDN Finans.Eksporten fra Norge av fersk oppdrettslaks var i perioden 9.884 tonn mot 10.625 i samme periode året før. Eksporten av frossen laks var 727 tonn, ned 52 tonn fra i fjor, til en pris på 40,48 kroner.Prisen SSB rapporterer, som er den offisielle lakseprisen, er etterslepende fra forrige uke. Prisen inkluderer alle vektklasser, kvaliteter og all omsatt fisk, også den som har blitt solgt på kontrakt. Den rapporterte prisen er prisen ved grensen, og inkluderer blant annet frakt- og terminalkostander.Prisen oppdrettere får betalt er vanligvis rundt 1,50 kroner lavere pr kilo enn SSB-prisen, ifølge Marine Harvests "Salmon Farming Industry Handbook 2009".