Norsk Skogeierforbund og miljø- og friluftsorganisasjonene gjør et nytt forsøk for å bli enige om miljøsertifiseringen av skogbruket.Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp) engasjerer seg nå for at en privatrettslig avtale mellom partene kan komme på plass. I et møte onsdag samlet han representanter fra blant annet miljøverndepartementet, WWF, SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold) og Norsk Skogeierforbund for å påskynde prosessen.I slutten av juni brøt forhandlingene mellom partene sammen, men landbruksministeren har satt krefter inn på at de skal gjøre et nytt forsøk.- Jeg oppfatter at partene står et stykke fra hverandre, men det er ønskelig at de går noen nye runder, sier Brekk til NTB.Landbruksministeren understreker at det er en privatrettslig avtale, men sier også at dersom avtalen som nå revideres svinner hen, må departementet se på lovverket.Skogeierne og miljøorganisasjonene brøt forhandlingene om Levende Skog-avtalen for miljøsertifisering 29. juni da partene ikke fant felles løsninger i arbeidet med å revidere deler av Levende Skog-standarden for merking av tømmer.Ett av kjernepunktene som miljø- og friluftsorganisasjonene ikke kan godta er skogeiernes ønsker om å plante gran i Nord-Norge og på Vestlandet. (©NTB)