Solstad Offshore ASA (SOFF) har inngått en langsiktig befraktningsavtale for ankerhåndteringsfartøyene Normand Atlantic og Normand Ivan, opplyser selskapet i en melding.Avtalens varighet er to brønner fast med opsjon for ytterligere fire brønner. Det er Murphy Semai Oil Co Ltd, Indonesia. som skal benytte båtene i sine operasjoner i Indonesia. Skipene arbeider for tiden under en langsiktig befraktningsavtale med Murphy Sabah Oil Co Ltd, Malaysia.Arbeidet i forbindelse med den nye kontrakten skal påbegynnes i løpet av 4. kvartal 2010Gjenværende kontraktstid under eksisterende befraktningsavtale i Malaysia (ca 5 måneder fast pluss 12 måneder opsjon) skal fullføres i direkte fortsettelse av operasjonene i Indonesia.De kommersielle betingelsene er konfidensielle mellom partene, men gir Solstad Offshore en akseptabel avkastning.Til tross for avtalen faller Solstad 7,5 prosent til 111 kroner på Oslo Børs. Volumet er imidlertid tynt.