- Vi har startet arbeidet med å få oversikt over lov og regelverk som kan være relevant. Vi vil også vurdere behovet for en egen forskrift for nanoteknologi, sier seniorrådgiver Astrid Lund Ramstad i Direktoratet for arbeidstilsynet til NTB.Hun har ledet en kartlegging som viser at minst 575 arbeidstakere i Norge blir eksponert for nanomaterialer eller nanopartikler på jobb.Nanoteknologien, med partikler nesten på atom- og molekylnivå, gir muligheter til å skape stoffer med helt nye egenskaper. Samtidig er det bekymring for mulige skadevirkninger på helse og miljø. Dyreforsøk viser for eksempel at en type nanorør har egenskaper som ligner asbest, som kan gi lungekreft.- Vi vet for lite om de helse- og miljømessige konsekvensene av nanomaterialer og nanopartikler. Derfor har det vært viktig å få oversikt over produksjon, import og bruk av nanoteknologiske produkter i norsk arbeidsliv, sier Lund Ramstad.Hun har ledet en partssammensatt prosjektgruppe som har gjennomført en spørreundersøkelse til utvalgte virksomheter. Den viser at forskningsmiljøene fortsatt dominerer, men det er også startet produksjon av nanomaterialer i liten skala. Blant dem som svarte var tre rene produksjonsbedrifter.