Baasland-dom: Vurderer anke til Høyesterett

Bjarte Baasland (36) er i Borgarting lagmannsrett dømt til tre år og tre måneders fengsel for grovt bedrageri. Forsvarer John Christian Elden sier det er aktuelt å anke dommen til Høyesterett.

Bjarte Baasland - Foto: Scanpix

Dommen er seks måneder strengere enn hva aktoratet ba om.I Oslo tingrett ble Baasland dømt til fire års fengsel for grovt bedrageri etter å ha spilt bort 66 millioner kroner på nettspill.Siden dommen i tingretten har Bjarte Baasland (36) fått diagnosen velokardiofacialt syndrom (VCFS), som blant annet kan gi seg utslag i manglende tallforståelse og lærevansker. Med dette som bakgrunn mente forsvarer John Christian Elden at klienten måtte få strafferabatt.- Vi er glade for at lagmannsretten satte ned straffen. Likevel mener vi at det er feil at de ikke har vektlagt sykdomsbildet på generelt grunnlag og vil derfor vurdere om dette er noe Høyesterett bør se på, sier Elden til aftenposten.no.Bjarte Baasland ga en uforbeholden tilståelse i tingretten, og anken til lagmannsretten gjaldt straffen, ikke skyldspørsmålet.Bjarte Baaslands nettspill kostet foreldrene dyrt. Begge ble slått personlig konkurs, og moren, Bodhild Baasland, er siktet for grovt bedrageri av 5,5 millioner kroner. Faren, Ernst Baasland, gikk av som biskop i Stavanger i kjølvannet av saken.