Bedre tyske tall enn ventet

Det rapporteres om større tyske overskudd enn ventet.

Foto: Scanpix

Handelsbalansen i Tyskland viste et overskudd på 13,5 milliarder euro i juli, mot 14,2 milliarder euro (revidert fra 14,1) i juni.Ifølge Bloomberg var det ventet et overskudd på 13,0 milliarder euro.Importen falt med 2,2 prosent og eksporten falt 1,5 prosent. Det var ventet en oppgang på 0,1 prosent i importen og flat utvikling i eksporten.Les mer her