Dagros må lære å bruke nødutgangen

For å minske tapet av dyreliv ved en fjøsbrann, må dyrene trenes på å bruke nødutgangen. Bøndene oppfordres nå til å ta dyrene med på brannøvelser.

Kuer på bondegåard - Foto: Scanpix
Næringsliv

I fjor ble det ifølge Landbrukets brannvernkomité registrert 223 fjøsbranner i Norge. Antallet er det høyeste på ti år. Det får Mattilsynet til å påpeke at det er viktig at dyrene er trent på å bruke nødutganger, skriver Adresseavisen.- Ofte søker dyrene inn igjen i bygningen når de blir redde. Bonden må tenke lett atkomst. Har dyrene muligheter til å bruke rømningsveiene daglig, eller om man trener på evakuering, vil det hjelpe, sier veterinær Heiko Paulenz ved Mattilsynets kontor i Trondheim.Paulenz sier at brannøvelser og trening på evakuering fra fjøset i første omgang retter seg mot storfe, småfe og hest.- Jeg vil fraråde trening på gris og fjærkre. Det er ønsketenkning å tro at det kan gjennomføres med de dyreslagene. En slik brannøvelse vil bare forstyrre og stresse dem, sier Paulenz.Ifølge dyrevernloven har dyreeier plikt til å hjelpe dyrene slik at de får nødvendig behandling eller alternativt avlives. Bonden er selv ansvarlig for brannsikkerhet og forebyggende arbeid i fjøset.

Nyheter
Næringsliv