Elendigheten fortsetter i tank

Stortankratene holder seg på bunnivåer.

Front Commander - Foto: Frontline

Det er sluttet tre VLCC-er fra Persiabukta mandag. Ifølge Reuters holder ratene seg på elendige og tapsbringende nivåer for rederne.Alle tre VLCC-ene laster østover. Ett av skipene får en rate på worldscale (WS) 49, tilsvarende en inntjening på drøye 12.000 dollar per dag, og omtrent som nivåene i forrige uke. Det oppgis ikke noen rate for de to siste skipene.Les også: Katastrofalt dårlige tankrater