Får 800.000 kroner i bot etter dødsulykke

To bedrifter i Mo i Rana får til sammen 800.000 kroner i bot etter at en mann omkom i en arbeidsulykke i 2008.

Foto: Finansavisen
Næringsliv

Mannen omkom etter at en traverskran og en personlift kolliderte inne i Mo industripark i september 2008.Nå har Ruukki Profiler AS fått 500.000 kroner i bot for brudd på arbeidsmiljøloven, mens firmaet Momek Service AS har fått en bot på 300.000 kroner, skriver Rana Blad.I tillegg har en ansatt hos Momek Service AS fått en bot på 20.000 kroner.Den omkomne utførte på vegne av Momek arbeider inne i en industrihall hos Ruukki Profiler da ulykken skjedde.Bedriftene har blitt ilagt bøtene for brudd på bestemmelser i arbeidsmiljøloven om krav til risikoanalyse og tiltak i forbindelse med byggeoppdrag. Den ansatte hos Momek var direkte involvert i ulykken og har fått boten for brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om tilstrekkelig aktsomhet under arbeidet.Påtalemyndigheten har også ilagt Ruukki Profiler AS å betale en oppreisningserstatning på til sammen 300.000 kroner til mannens enke og to barn. Dersom partene ikke vedtar bøtene vil saken gå til Rana tingrett.

Nyheter
Næringsliv