Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) forsikrer likevel at endringene knapt vil føre til endringer sammenlignet med i dag.I en pressemelding fra Samferdselsdepartementet går det fram at forslaget til revidert forskrift vil føre til en viss økning i antall støyutsatte i støysonene, men at økningen vil bli begrenset ved at flyene lander og tar av på ulike rullebaner om natten.- Jeg legger til grunn at folk som bor innenfor støysonene, vil oppleve liten eller ingen endring i støybildet sammenlignet med i dag. En ny forskrift vil gi en klar forbedring for de tettest befolkede områdene i Oslo-området sammenlignet med om den gjeldende forskriften hadde blitt videreført, sier Kleppa i en pressemelding.