I verste fall vil det koste 34 milliarder euro, i beste fall 29 milliarder euro, å redde AIB, som den irske staten eier 19 prosent av.Anslaget sentralbanken kom med torsdag, ligger over de 25 milliardene den irske regjeringen allerede har sagt den vil bruke på en redningspakke.Ifølge avisen Irish Times er det nå uunngåelig at banken blir nasjonalisert.