Litt mer vann i magasinene

Fyllingsgraden i de norske kraftmagasinene var ved utgangen av uke 38 kommet opp i 68,6 prosent. Det er en økning på 0,8 prosentpoeng fra uken før, melder Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Vannkraftverk - Foto: Scanpix
Næringsliv

Magasinfyllingen er likevel langt under det normale. I forhold til i fjor ligger fyllingsgraden 18 prosentpoeng lavere, og i forhold til medianverdien hele 19,7 prosentpoeng under.Kjøligere vær og økt eksport førte til at forbruket av kraft økte med 6,2 prosent i forrige uke. Norge hadde en nettoeksport på 58 GWh (millioner kilowattimer). Dette skyldtes blant annet redusert vindkraftproduksjon i Danmark, går det fram av NVEs kraftsituasjonsrapport.

Nyheter
Næringsliv