- I fjor ble det benyttet 147 millioner kroner, bevilgningen for 2010 er på 175 millioner og i neste års statsbudsjett øker vi til 225 millioner kroner, sier Navarsete. Hun mener evalueringen av de kommunale næringsfondene har vist at de virker effektivt og bidrar til å hjelpe både gründerbedrifter og bedrifter som er i gang.Det er fylkene som får penger fra departementet og deretter fordeler midlene til kommunene.- De kommunale næringsfondene styrker kommunenes mulighet til utvikling av det lokale næringslivet. Kommunenes aktive engasjement er en sentral forutsetning for utviklingen av lokalt næringsliv, sier Navarsete.Hun sier næringsutvikling må skje i nært samarbeid med private aktører og viser til IT-prosjekter og reiseliv som aktuelle satsingsområder. Prosjekter som bidrar til å bedre sysselsettingsmulighetene for kvinner og ungdom er en prioritert oppgave, sier kommunalministeren.