Ferske tall fra Japan viser at den sesongjusterte detaljomsetningen i landet hevet seg 1,4 prosent i august sammenlignet med måneden før.På årsbasis er omsetningen opp 4,3 prosent.Eksperter hadde ifølge Bloomberg ventet at detaljomsetningen ville stige med 1,9 prosent på månedsbasis og med 4,7 prosent på årsbasis.Fasit for foregående måned var en oppgang på 0,7 prosent på månedsbasis og 3,8 prosent på årsbasis.Samtidig viser tall for Japans industriproduksjon et fall på 0,3 prosent sammenlignet med måneden før.På årsbasis er oppgangen 15,4 prosent.Her hadde man ventet en månedsvekst på 1,1 prosent og en vekst på årsbasis på 16,9 prosent, ifølge Bloomberg.