Konsumprisene i Tyskland falt 0,1 prosent på månedsbasis i september, viser foreløpige tall fra tyske statistikkmyndigheter.På årsbasis var tysk KPI opp 1,3 prosent.Det var på forhånd ventet en nedgang på 0,2 prosent på månedsbasis, og en oppgang på 1,3 prosent på årsbasis.