Tankrederne går mot den lengste perioden med tapsbringende rater på 17 år som følge av at flåten øker ni ganger mer enn etterspørselen etter olje, melder Bloomberg. Morgan Stanley estimerer at tankflåten vil øke med nesten 13 prosent neste år, mens det internasjonale energibyrået anslår en vekst i bruken av olje på bare 1,4 prosent.En VLCC har nå en inntjening på bare 3.826 dollar dagen, som er 88 prosent mindre enn Frontlines breakeven-nivå på 30.900 dollar.Antallet skip kontrahert før ratene stupte fra toppen på 177.036 dollar dagen i juli 2008 er på hele 526. Rederne har siden mars kuttet snittfarten med ni prosent og legger 24 prosent flere skip i opplag nå enn i januar, viser Bloomberg-data.Frontline-eier John Fredriksen uttalte i forrige måned at det ikke vil være mye penger å tjene innen tank de neste to-tre årene.- Å investere i tank er en dårlig idé, sier megler Pablo Mastragostino ved Riverlake Shipping SA i Geneve.I løpet av de to neste årene vil flåten av oljetankere øke med 86,5 millioner dødvekttonn, noe som tilsvarer 27 prosent av eksisterende flåte, viser estimater fra Morgan Stanley.Seks av åtte skipsmeglere og eiere Bloomberg har vært i kontakt med tror tank vil være ulønnsomt i minst to år til. Det vil bety at man opplever den lengste nedturen siden den som ble avsluttet i 1995, da det også var for mange skip i bestilling.Analytiker Glenn Lodden i DnB NOR Markets mener det ikke ser lyst ut de neste årene. Han har salgsanbefalinger på både Frontline, Overseas Shipholding og Euronav.Han venter ingen lysning i markedet på kort sikt.