Atea varsler utbyttefest

Atea-styret har vedtatt å endre utbyttepolitikken ved å øke utbetalingsgraden.

Atea-sjef Claus Hougesen. Foto: Finansavisen
Næringsliv

Styret i Atea ASA har i styremøte 20. oktober 2010 på bakgrunn av solide resultater over tid vedtatt å endre utbyttepolitikken ved å øke utbetalingsgraden fra dagens 10-40 prosent av netto resultat til 40-60 prosent av netto resultatet justert for normalisert skatt.Det er styrets mål å tilby aksjonærene konkurransedyktig avkastning gjennom en høy utbetalingsgrad på utbytte.Atea vil ifølge en melding fortsette å kombinere organisk vekst med vekst gjennom oppkjøp, da Atea har den finansielle styrken og klare målsetningen om å fortsette å spille en viktig rolle i den pågående markedskonsolideringen.

Nyheter
Børs