Atea Oy i Finland har inngått avtale om å kjøpe alle aksjer i Datawest Oy, en IT hardware- og tjenestetilbyder i vestre Finland.Datawest Oy har 16 medarbeidere og realiserte driftsinntekter på 6,4 millioner euro (52,1 millioner kroner) og EBITDA på 68.000 euro (0,6 millioner kroner) i regnskapsåret som ble avsluttet i mai 2010. Selskapet har kontorer i Rauma, Pori og Turku, og selger produkter og tjenester fra ledende leverandører som Cisco, Citrix, HP, Lenovo, Microsoft og VMware.Det kjøpte selskapet ventes å generere driftsinntekter på 7,0 millioner euro (57,0 millioner kroner) og EBITDA på 0,2 millioner euro (1,6 millioner kroner) i regnskapsåret som avsluttes i mai 2011.Oppkjøpet vil ifølge en børsmelding styrke Ateas eksisterende virksomhet og lokale tilstedeværelse i vestre Finland. Nye kunder, spesielt blant mellomstore selskaper og offentlig sektor, samt ytterligere tjenestevirksomhet vil tilkomme Ateas kundeportefølje.Atea har overtatt 100 prosent av aksjene fra ledelsen i selskapet, hvorav to av tre vil fortsette i Atea og være ansvarlig for ytterligere vekst i hardware- og tjenestevirksomheten i vestre Finland.Kjøpsprisen (enterprise value) er 0,7 millioner euro (5,7 millioner kroner), inkludert en earnout-avtale på 0,1 millioner euro (0,8 millioner kroner).Avtalen trer i kraft 26. oktober 2010.