Aktiviteten i stortankmarkedet ser ut til å ta seg litt opp. Ifølge Reuters rapporteres det om ni stortankslutninger fra Gulfen mandag. Ratene er stabile sammenlignet med tampen av forrige uke.Syv av VLCC-ene går østover, hvorav tre går til Japan og får WS 45. Ett skip til Kina får WS 44, tilsvarende en inntjening rundt 7-8.000 dollar per dag.De to siste VLCC-ene går til henholdsvis Rødehavet og Spania Ratene ligger på WS 46,5 til Rødehavet og WS 32,5 til Spania, noe som gir en negativ inntjening når bunkerskostnader er fratrukket.Bloomberg skriver også i dag at stortankratene ligger på det laveste nivået på 17 år og 90 prosent under det Frontline sier de må ha for å gå breakeven.Seks av åtte spurte skipsmeglere sier også til Bloomberg at denne situasjonen, med tapsbringende stortankrater, vil fortsette i ytterligere to år. John Fredriksen uttalte også i forrige måned at det ikke vil bli mye å tjene i shipping de neste 2 - 3 årene.Årsaken sies å være at antallet nye store tankskip nå øker ni ganger raskere enn etterspørselen etter olje.Morgan Stanley har regnet ut at flåten vil øke med 86,5 millioner tonn dødvekt de kommende to årene, tilsvarende omtrent 27 prosent av dagens fraktkapasitet.Da må rederne tilbake til årene 1974 - 1975 for å finne en større økning i løpet av to år. Den gangen økte flåten med 79,8 millioner tonn, i følge verdens største skipsmegler, Clarkson Plc.