Hafslund har inngått intensjonsavtale med Tieto Norway AS om levering av faktureringssystem og med Process Vision OY om levering av system for håndtering av måleverdier.- Med 685.000 strømkunder i Norge, 540.000 nettkunder og 4000 fjernvarmekunder er det avgjørende for oss å ha framtidsrettete systemer for effektiv og sikker kundebehandling, avregning og fakturering, sier Kari Ekelund Thørud, konserndirektør for Marked i Hafslund.- Med disse avtalene har vi fått på plass et godt og nødvendig grunnlag for vårt videre arbeid med å tilpasse oss til innføringen av et nordisk kraftmarked for sluttkunder, samt utrullingen av avanserte måle- og styringssystemer hos kundene, sier Ekelund Thørud i en melding.Samlet utgjør kontraktene og investeringer i infrastruktur over 100 millioner kroner, og er en av de større investeringene Hafslund gjør for å møte nye utfordringer.