Får 50 millioner til ammunisjon

Forsvarsdepartementet gir Hæren 50 millioner kroner ekstra for å skaffe mer ammunisjon til skyteutdanning av soldater.

Foto: Scanpix

- Det er viktig at soldatene i Hæren får mer skytetrening, og den ekstra tildelingen vil heve skyteutdanningen i Hæren, sier forsvarsminister Grete Faremo.Tildelingen styrker Hærens driftsbudsjett i 2010 og er blitt mulig på grunn av uventede inntekter på andre budsjettposter, opplyser Forsvarsdepartementet.Den ekstra tildelingen vil blant annet innebære skyteøvelser under feltmessige forhold for Hærens avdelinger i Indre Troms og i Østerdalen.