I alt kom 44.000 personer fra land utenfor Norden til Norge for første gang i fjor. Det er en nedgang på nesten 5.000 personer (omtrent 20 prosent) sammenlignet med 2008, men innvandringstallene er fortsatt de høyeste noensinne. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).To tredeler av arbeidsinnvandrerne i fjor kom fra de nye EU-landene i Øst-Europa, og av disse igjen kom over halvparten fra Polen.Tallene viser at det kom færre familieinnvandrere i 2009, selv om gruppen som helhet utgjør 33 prosent av innvandrerne. I denne gruppen kom det klart flest personer som enten skulle gjenforenes med familie i Norge, eller etablere en familie med en person allerede bosatt i Norge.I fjor kom det også 6.200 personer til Norge som flyktninger. Dette er en økning på 1.900 siden året før.