- De fleste studenter i Norge har en inntekt som gjør at de får fullt stipend fra Lånekassen. Sammenlignet med i fjor er det rundt 2.900 færre studenter som får redusert stipendet sitt i år, sier Astrid Bugge Mjærum, informasjonsdirektør i Lånekassen.23.200 studenter får redusert stipendet fordi de tjente mer enn inntektsgrensen på 128.360 kroner i fjor. Drøyt 10.000 studenter hadde en inntekt på mer enn 300.000 kroner.Lånekassen betaler ut all basisstøtte til høyere utdanning som lån. Når eksamen er bestått, blir 40 prosent gjort om til utdanningsstipend. Utdanningsstipendet behovsprøves i ettertid mot inntekt, formue og trygd.