Stensrud soner straffen på sju års fengsel i Hassel fengsel i Øvre Eiker og har latt seg intervjue av Drammens Tidende.Stensrud forteller at han planlegger å jobbe for Kirkens Bymisjon i Drammen når han har sonet ferdig straffen. Der skal han forsøke å hjelpe folk med gjeldsproblemer.- Å bli gjeldfri kan også gi en helt ny start. En stor del av de som sitter inne har gjeld når de kommer ut. Hvis jeg kan hjelpe en eller to, eller helst 20, til å bli gjeldfri og komme på fote igjen, så er det belønning nok for meg, sier Stensrud.Selv innser han at han selv aldri kommer til å bli gjeldfri. Store deler av hans lønn kommer til å gå til kreditorene.Til uka skal han holde et foredrag for næringslivet i Drammen om hvordan han ble en hvitsnippforbryter. Der vil han advare andre næringslivsledere mot å «krysse den usynlige grensen».Torgeir Stensrud ble sammen med sin kompanjong Trond Kristoffersen pågrepet og fengselet i november 2002. I 2005 ble Stensrud dømt til sju års fengsel for grovt bedrageri, dokumentfalskneri og regnskapssvindel. Han ble også dømt til å betale 1.128 millioner i erstatning til de bedratte bankene i Finance Credit-saken. (©NTB)