Tallene fra Statistisk sentralbyrå viser nemlig at til tross for en økning på 49 prosent i bevilgningene til drift og vedlikehold etter regjeringens tiltakspakke for jernbanen, så reduserte ingen av togtypene sine forsinkelser i fjor.Statistikken over punktlighet viser tvert imot en fallende kurve i 2009, slik den har gjort fra 2005 og fram til nå. Og det selv om grensen for å ankomme punktlig i tillegg er utvidet med ytterligere to minutter for både utenlandstog og langdistansetog.Det er også disse togtypene som er oftest forsinket. I 2009 var 18 prosent av utenlandstogene og 17 prosent av langdistansetogene forsinket. Det er det samme som i 2008.Mellomdistansetogene står for den kraftigste nedgangen i punktlighet. Mens 14 prosent av disse togene var forsinket i 2008, er tallet for 2009 17 prosent. Flest forsinkelser var det på Vestfoldbanen.Flytoget er desidert best på punktlighetsstatistikken. Bare 6 prosent av flytogene ankom endestasjonen mer enn fire minutter forsinket. Det er likevel en nedgang på 2 prosent sammenlignet med 2008.I alt ble det brukt 3,3 milliarder kroner på drift og vedlikehold av infrastrukturen på det norske jernbanenettet i fjor. Det er 1,1 milliarder kroner mer enn i 2008.