France Telecom melder om EBITDA-resultat på 4,26 milliarder euro i 3. kvartal 2010, mot 4,41 milliarder euro i samme periode året før.Driftsinntektene hittil i år beløper seg til 33,7 milliarder euro, mot 34,3 milliarder euro i samme periode i fjor. Driftsinntektene for 3.kvartal 2010 ble 11,62 milliarder euro, mot 11,69 milliarder euro ved samme korsvei året før.Her er.