Statsadvokaten i Hordaland, Elisabeth Deinboll, har tatt ut tiltale mot investor Berge Gerdt Larsen, melder E24."Tiltalebeslutningen gjelder brudd på straffeloven §275 første og annet ledd jf § 276, grovt økonomisk utroskap, ved salg av aksjer til underpris. Utroskapen gjelder verdier for minst NOK 20.500.000", heter det i tiltalebeslutningen, ifølge nettstedet.Statsadvokaten mener også at Berge Gerdt Larsen skal ha begått grovt skattesvik, og har dermed også tatt ut tiltale for to brudd på ligningsloven.Ifølge NTB utelukker ikke statsadvokaten at tiltalen kan utvides, da det kun er tatt ut tiltale mot deler av de forhold som etterforskes.Politiet tar sikte på å avslutte etterforskningen av resten sakskomplekset innen årsskiftet. Det ser Berge Gerdt Larsen ifølge NTB fram til.- Vi er uenig i grunnlaget i tiltalen. Politi og påtalemyndighet har brukt utrolige seks år på etterforskning av en enkeltstående aksjetransaksjon. Nå ser vi fram til at saken omsider skal kunne behandles av domstolene slik at Larsen gis en mulighet til å imøtegå det han mener er feilaktige beskyldninger, sier advokat Svein Aage Valen på vegne av Berge Gerdt Hansen i en pressemelding.Berge Gerdt Larsen har vært konsernsjef i Odfjell Drilling og DNO ASA. Fra 2002 har han vært styreleder i DNO. Han er storeier i Petrolia Drilling og er også aksjonær i DNO.