En rekke primærinnsidere i Dolphin Interconnect Solutions har kjøpt aksjer til 1,80 kroner stykket, i forbindelse med avtale om salg av en større aksjepost, går det frem av en børsmelding sendt ut sent torsdag.Et selskap 100 prosent kontrollert av nærstående til styreleder Atle Jacobsen har kjøpt 25.000 aksjer, og etter dette vil selskaper eiet av Jacobsen og nærstående eie i alt 79.000 aksjer i Dolphin.Styrets nestleder Ole Henrik Eide har via sitt heleide selskap, Pelito AS, kjøpt15.000 aksjer. Pelito har etter dette 145.507 aksjer, og i tillegg eier Eide personlig 6.945 aksjer, slik total eksponering vil utgjøre 152.452 aksjer.Viseadministrerende direktør Hugo Kohmann har kjøpt 25.000 aksjer, og vil etter dette eie 42.800 aksjer i Dolphin.Vi nevner også finansdirektør Ketil Sundal, som har økt eksponeringen med 4.022 aksjer, og er oppe i 14.022 aksjer.